Μεταλλικά φερμουάρ

Μεταλλικό Τ3

Μεταλλικό Τ5

Μετταλικό Τ8