Αόρατα φερμουάρ

(Non visible zippers)

αόρατο φερμουάρ βαμβακερό

Αόρατο – Βαμβακερό
(Non visible – Cotton)

αόρατο φερμουάρ δαντέλα

Αόρατο – δαντέλα
(Non visible – Lace)

φερμουάρ ανοιχτό τέλος

Αόρατο – Διαχωριζόμενο
(non visible – Open-end)